Ärende: Inköp av konstnärlig gestaltning till fritidsverksamheten i Järva

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-29
Diarienummer:
KFN/2017:136

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-27 KFN §52 Konstinvestering fritidsgården Järvastaden KFN §52 Konstinvestering fritidsgården Järvastaden (Rtf, 119 kB)
2017-09-06 Inköp av konstnärlig gestaltning för fritidsverksamhet Inköp av konstnärlig gestaltning för fritidsverksamhet (rtf, 130 kB)
2017-09-06 Bilaga, konstprogram till fritidsverksamheten i Järva Bilaga, konstprogram till fritidsverksamheten i Järva (pdf, 242 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §52 Konstinvestering fritidsgården Järvastaden