Ärende: Motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet M:16/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-05-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:195

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 202 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KF/2017-05-29 § 202 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (Rtf, 156 kB)
2017-05-18 KS/2017-05-15 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2017-05-15 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (Rtf, 242 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 243 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KF/2017-06-19 § 243 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (Rtf, 120 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 278 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KF/2017-08-28 § 278 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (Rtf, 156 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §311 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KF/2017-09-25 §311 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (Rtf, 224 kB)
2016-06-03 KF/2016-05-30 §188 Anmälda motioner
2017-03-22 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet (rtf, 124 kB)
2016-05-27 Motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet M:16/2016 Motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet M:16/2016 (pdf, 162 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-05-30 Kommunfullmäktige §188 Anmälda motioner
2017-09-25 Kommunfullmäktige §311 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet
2017-06-19 Kommunfullmäktige §243 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet
2017-08-28 Kommunfullmäktige §278 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet
2017-10-30 Kommunfullmäktige 14 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet
2017-05-29 Kommunfullmäktige §202 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet
2017-05-15 Kommunstyrelsen §100 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet