Ärende: Fältmarskalken 2, Johan Enbergs Väg 48 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, ändring av fasad, flerbostadshus - nytt glasparti

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-09-13
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2016:691

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-09-13 Planritning, Fältmarskalken 2
2016-10-06 Situationsplan. Fältmarskalken 2
2017-09-27 Yttrande med bilaga, Fältmarskalken 2
2017-06-28 BILAGA 4, anmälan om misstänkt brott (PCB)
2017-06-28 BILAGA 2, e-post från Harry Karlsson, 2016-06-23
2016-10-06 Fasadritning, 4 st. Fältmarskalken
2016-09-13 Balkfäste, Fältmarskalken 2
2017-08-31 TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Fältmarskalken 2, Johan Enbergs Väg 48 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande, ändring av fasad, flerbostadshus - nytt glasparti
2017-06-28 BILAGA 5, underrättelse om beslut Åklagarmyndigheten
2017-06-28 BILAGA 1, e-post från Harry Karlsson, 2016-06-07
2017-10-25 BND/2017-10-18 §128 Fältmarskalken 2, ändring av fasad
2016-09-13 Fotografier, Fältmarskalken 2
2016-10-06 Följebrev. Fältmarskalken 2
2016-10-06 Produktfolder. Fältmarskalken 2
2016-09-13 E-post angående ärende, Fältmarskalken 2
2017-06-28 BILAGA 6, beräkning av fasadarea
2017-06-28 BILAGA 3, ansökan om bygglov i efterhand
2017-11-02 Mottagningsbevis, Fältmarskalken 2

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §128 Fältmarskalken 2, ändring av fasad