Ärende: Val av ledamöter i Likabehandlingskommittén 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-12-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:483

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-29 VB Jag avslutar mitt uppdrag inom Likabehandlingskommiten den 13 dec i Solna stad för KD ,
2015-10-22 KS_2015-10-15 Protokollsutdrag § 189
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 36 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2017-02-20 § 36 Avsägelse i Likabehandlingskommittén (Rtf, 156 kB)
2017-05-15 Avsägelse av uppdrag i likabehandlingskommittén
2017-06-01 Avsägelse av uppdrag som ledamot i likabehandlingskommittén
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 128 Avsägelse i likabehandlingskommittén KS/2017-06-19 § 128 Avsägelse i likabehandlingskommittén (Rtf, 119 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 155 Fyllnadsval: Likabehandlingskommittén KS/2017-09-11 § 155 Fyllnadsval: Likabehandlingskommittén (Rtf, 122 kB)
2017-10-17 KS/2018-10-16 §184 Fyllnadsval i likabehandlingskommittén
2016-02-09 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 19 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 19 (rtf, 102 kB)
2015-06-01 Avsägelse av Neven Milivojevics uppdrag i Likabehandlingskommittén fr om 2015-08-01
2017-05-18 KS/2017-05-15 §106 Val
2017-10-17 Avsägelse av uppdrag som ordförande i likabehandlingskommittén
2014-12-16 Protokollsutdrag KS/20141215 § 178 Protokollsutdrag KS/20141215 § 178 (rtf, 104 kB)
2015-06-17 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 130 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 130 (rtf, 137 kB)
2015-11-04 SV Nytt namn till likabehandlingskommittén
2016-02-05 KD-representanter i Socialnämnden och Likabehandlingskommittén
2017-05-15 Väsnterpartiets nominering till likabehandlingskommittén
2016-02-09 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 22 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 22 (rtf, 103 kB)
2016-04-12 KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 65 Val av ledamot Likabehandlingskommittén KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 65 Val av ledamot Likabehandlingskommittén (Rtf, 135 kB)
2017-01-26 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige och likabehandlingskommittén
2016-04-08 Nominering till ledamot i likabehandlingskommittén
2017-08-28 Fyllnadsval MP till likabehandlingskommittén
2017-10-17 KS/2017-10-16 §180 Avsägelser i likabehandlingskommittén
2016-01-26 Avgsägande av uppdrag i Likabehandlingskommitten
2016-04-12 KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 62 Avsägelse i Likabehandlingskommittén KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 62 Avsägelse i Likabehandlingskommittén (Rtf, 136 kB)
2017-05-18 KS/2017-05-15 §105 Avsägelse i likabehandlingskommittén
2015-06-17 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 132 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 132 (rtf, 137 kB)
2015-10-14 Ang. uppdrag i likabehandlingskommittén avsägelse
2015-11-18 KS/2015-11-16 Protokollsutdrag § 204
2016-04-06 Avsägelse av uppdrag i likabehandlingskommittén
2017-10-17 Nomineringar från Liberalerna till likabehandlingskommittén

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-11-16 Kommunstyrelsen §204 Val av ersättare i Likabehandlingskommittén
2015-06-15 Kommunstyrelsen §130 Avsägelse i Likabehandlingskommittén
2017-06-19 Kommunstyrelsen §128 Avsägelse i likabehandlingskommittén
2017-10-16 Kommunstyrelsen §180 Avsägelser i likabehandlingskommittén
2016-04-11 Kommunstyrelsen §62 Avsägelse i Likabehandlingskommittén
2015-10-19 Kommunstyrelsen §189 Avsägelse
2014-12-15 Kommunstyrelsen §178 Val av ledamöter i Likabehandlingskommittén 2015-2018
2016-02-08 Kommunstyrelsen §19 Avsägelse i Likabehandlingskommittén
2017-02-20 Kommunstyrelsen §36 Avsägelse i Likabehandlingskommittén
2017-09-11 Kommunstyrelsen §155 Fyllnadsval: Likabehandlingskommittén
2017-05-15 Kommunstyrelsen §105 Avsägelse i likabehandlingskommittén