Ärende: Valdistrikt vid valet till riksdag, kommunfullmäktige och landsting 2018 samt till EU-parlamentet 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-30
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:265

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-30 Förslag till valdistrikt allmänna val 2018 Förslag till valdistrikt allmänna val 2018 (pdf, 1,3 MB)
2017-08-31 Översyn av valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting.
2017-08-30 Röstberättigade till allmänna val 2018 Röstberättigade till allmänna val 2018 (doc, 60 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 298 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting
2017-08-30 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting (rtf, 132 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 135 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting KS/2017-09-11 § 135 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting (Rtf, 126 kB)
2017-08-30 VN § 11 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting VN § 11 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting (rtf, 142 kB)
2017-10-06 Kommunfullmäktiges förslag till valdistrikt allmänna val 2018

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §298 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting
2017-09-11 Kommunstyrelsen §135 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting