Ärende: Motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser M:30/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-09-23
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:291

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-09 KF/2017-03-06 §78 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-03-06 §78 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 156 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 112 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-03-27 § 112 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 156 kB)
2016-09-23 Motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser Motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (pdf, 72 kB)
2016-12-19 Remissyttrande angående motion om cykelfrämjande arbetsplatser (Ecos 1678) Remissyttrande angående motion om cykelfrämjande arbetsplatser (Ecos 1678) (rtf, 133 kB)
2017-01-31 ON 2017-01-24 § 6 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser ON 2017-01-24 § 6 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 245 kB)
2016-12-14 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Mare (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (rtf, 130 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 266 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jacques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-08-28 § 266 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jacques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 166 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 146 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-04-24 § 146 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 156 kB)
2016-09-30 Remissföljebrev
2016-12-19 MHN §45 Remissyttrande om cykelfrämjande arbetsplatser (Ecos MHN/2016-1678) MHN §45 Remissyttrande om cykelfrämjande arbetsplatser (Ecos MHN/2016-1678) (Rtf, 238 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 35 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2017-02-20 § 35 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 166 kB)
2017-01-31 Yttrande över motion av Tobias Östberg och Jacques de Maré (Miljöpartiet de gröna) om cykelfrämjande arbetsplatser Yttrande över motion av Tobias Östberg och Jacques de Maré (Miljöpartiet de gröna) om cykelfrämjande arbetsplatser (rtf, 135 kB)
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 272 Anmälda motioner
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 231 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-06-19 § 231 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 120 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 190 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KF/2017-05-29 § 190 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser (Rtf, 156 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 6 § 266 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 6 § 266 (rtf, 208 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §112 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-04-24 Kommunfullmäktige §146 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-06-19 Kommunfullmäktige §231 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-08-28 Kommunfullmäktige §266 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jacques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-05-29 Kommunfullmäktige §190 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-02-20 Kommunstyrelsen §35 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2017-03-06 Kommunfullmäktige §78 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser
2016-09-26 Kommunfullmäktige §272 Anmälda motioner