Ärende: Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal VT 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-12
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:62

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-16 Godka¨nnande att driva verksamhet Ulriksdal
2017-05-16 VUP Ulriksdal 2016
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-05-16 Arbetsga°ng Fo¨rskola sa¨rskilt sto¨d- Pysslingen centralt
2017-06-05 Funktionell kvalitet
2017-05-16 Handlingsplan, kort att ha med sig
2017-05-16 A°rlig plan Ulriksdal 16-17
2017-05-17 Årsredovisning per 2016-06-30
2017-05-16 La¨randeINDEX Ulriksdal 2016
2017-05-17 Registerutdrag
2017-05-17 Hyreskontrakt
2017-05-17 R50-01-01[4]
2017-05-16 Arbetsga°ng Fo¨rskola sa¨rskilt sto¨d- omra°de 11
2017-06-02 Barngruppernas sammansättning
2017-06-05 Underlag för tillsyn av fristående förskolan Ulriksdal
2017-05-17 L16-01-02[4]
2017-06-02 Pedagoger på förskolan
2017-06-02 Krisplan
2017-10-05 SV Tillsyn - barnsäkerhet BUN201762
2017-05-16 SBA Ulriksdals fo¨rskola - brandskydd
2017-05-16 Vi informerar om klagoma°lshantering pa° fo¨ljande sa¨tt
2017-05-16 A°rsredovisning per 2016-06-30
2017-10-27 BUN §75 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017 BUN §75 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017 (Rtf, 749 kB)
2017-05-17 Ulriksdal inför tillsyn budget 16-17
2017-05-17 Examensbevis F-chef
2017-05-29 Dokument till Lex BUN 201762 Pysslingen
2017-05-29 Barnantal och ko¨nsfo¨rdelning pa° fo¨rskolan Ulriksdal
2017-06-02 Verksamhetsplan 2016/2017
2017-09-18 Skyddsrond Ulriksdal vt-17
2017-05-15 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017 (rtf, 326 kB)
2017-05-17 Registreringsbevis-Pysslingen-Förskolor-och-Skolor-AB
2017-05-17 L16-01-01[4]
2017-05-29 Bemanning per fo¨rskola Ulriksdal
2017-06-02 Kvalitetsanalys

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Barn- och utbildningsnämnden §75 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Pysslingen Ulriksdal vt. 2017