Ärende: Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-03-31
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:150

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-25 BND §124 Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35 BND §124 Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35 (Rtf, 121 kB)
2017-02-17 Biomedicum_planbeskrivning
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 190 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) KS/2017-11-13 § 190 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) (Rtf, 120 kB)
2017-10-25 Planbestämmelser för ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35 Planbestämmelser för ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35 (pdf, 2,4 MB)
2017-02-17 Biomedicum_plankarta
2017-11-02 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) (rtf, 125 kB)
2017-02-17 Följebrev samråd
2017-10-25 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum) (pdf, 165 kB)
2016-03-31 Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum)
2016-04-12 KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 54 Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 54 Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) (Rtf, 139 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §190 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum)
2016-04-11 Kommunstyrelsen §54 Planuppdrag för ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum)
2017-11-28 Kommunfullmäktige 6 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Biomedicum)