Ärende: Principöverenskommelse och planuppdrag för del av kv Platån

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-30
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:321

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 1 § 187 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 1 § 187 (pdf, 43 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 3 § 187 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 3 § 187 (pdf, 44 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 2 § 187 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 2 § 187 (pdf, 92 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 § §187 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden KS/2017-11-13 § §187 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden (Rtf, 130 kB)
2017-10-31 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden (docx, 34 kB)
2017-11-13 Exploatering av fastigheten Platån 18
2017-11-03 Karta över markområdet Karta över markområdet (docx, 4,4 MB)
2017-11-11 Angående exploatering av fastigheten Platån 18
2017-11-13 Angående byggande vid Platån 18
2017-10-31 Principöverenskommelse om exploatering inom fastigheten Platån 18 Principöverenskommelse om exploatering inom fastigheten Platån 18 (rtf, 18,8 MB)
2017-11-13 Angående exploatering av fastigheten Platån 18

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §187 Principöverenskommelse avseende utveckling av del av kvarteret Platån och bidrag till Solna stads medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden