Ärende: Ärendelistor 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-02-07
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:22

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-07 Ärendelista KFN/2017:23-31
2017-04-18 Ärendelista KFN/2017:32-70
2017-02-07 Ärendelista KFN/2017:1-22
2017-09-07 Ärendelista KFN/2017:93-144
2017-05-22 Ärendelista KFN/2017:71-92
2017-10-05 Ärendelista KFN/2017:145-149

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §54 Anmälan av ärendelista
2017-06-01 Kultur- och fritidsnämnden §44 Anmälan av ärendelista
2017-04-27 Kultur- och fritidsnämnden §27 Anmälan av ärendelista
2017-02-16 Kultur- och fritidsnämnden §11 Anmälan av ärendelista
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §64 Anmälan av ärendelista
2017-03-16 Kultur- och fritidsnämnden §18 Anmälan av ärendelista