Ärende: Socialnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-12
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-02 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inrikting för 2019-2020 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inrikting för 2019-2020 (rtf, 128 kB)
2017-10-26 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med intriktning för 2019-2020
2017-10-25 SN §74 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inrikting för 2019-2020
2017-09-15 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020
2017-09-15 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3
2017-10-03 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (docx, 234 kB)
2017-10-25 SN §74 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inrikting för 2019-2020
2017-10-25 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för år 2018 med inriktning mot 2019-2020
2017-10-25 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med intriktning för 2019-2020
2017-09-15 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 4
2017-09-15 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5
2017-10-10 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 Förhandlingsprotokoll MBL § 11 (pdf, 317 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Socialnämnden §74 Socialnämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inrikting för 2019-2020