Ärende: Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-07
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:78

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen (rtf, 155 kB)
2017-09-25 ON § 65 Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid ON § 65 Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid (Rtf, 127 kB)
2017-10-31 ON § 79 Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen ON § 79 Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen (Rtf, 120 kB)
2017-09-04 Inkommet nämndinitiativ om rökfri arbetstid Inkommet nämndinitiativ om rökfri arbetstid (pdf, 60 kB)
2017-06-26 Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid (rtf, 161 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-19 Omvårdnadsnämnden §65 Yttrande över nämndinitiativ av Samuel Klippfalk (KD), Zanna Mårtensson (M) och Anne Utter (L) om rökfri arbetstid
2017-10-24 Omvårdnadsnämnden §79 Införande av rökfri arbetstid inom omvårdnadsförvaltningen