Ärende: Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 2014- oktober 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-10-15
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:339

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 28 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 28 (rtf, 139 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §328 Fyllnadsval i kommunstyrelsen
2016-01-21 Nominering MP
2015-08-20 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen pch arvodeskommiten.
2015-09-08 Protokollsutdrag KF/2015-08-31 § 177 Protokollsutdrag KF/2015-08-31 § 177 (rtf, 139 kB)
2017-09-21 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
2017-09-25 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
2014-10-30 Protokollsutdrag KF/20141027 § 165 Protokollsutdrag KF/20141027 § 165 (rtf, 105 kB)
2015-11-06 Protokollsutdrag KF/2015-11-02 § 244
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 325 Avsägelse i kommunstyrelsen
2016-01-11 Avsägelse Matilda Baraibar
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 34 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 34 (rtf, 139 kB)
2017-09-22 Socialdemokraternas nominering av ledamot i kommunstyrelsen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2014-10-27 Kommunfullmäktige §165 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 2014- oktober 2018
2017-09-25 Kommunfullmäktige §325 Avsägelse i kommunstyrelsen
2016-01-25 Kommunfullmäktige §28 Avsägelse i kommunstyrelsen
2015-08-31 Kommunfullmäktige §177 Avsägelse i kommunstyrelsen
2015-11-02 Kommunfullmäktige §244 Fyllnadsval i kommunstyrelsen