Ärende: Interpellation av Linda Cighén (V) och Thomas Magnusson till BNDs ordf om barnperspektiv i planprocessen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:130

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-03 KF/2017-03-27 §122 Nya interpellationer
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen KF/2017-05-29 § 169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 214 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen KF/2017-06-19 § 214 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen (Rtf, 121 kB)
2017-04-12 Svar på interpellation av Linda Cighén (V) och Thomas Magnusson till BNDs ordf om barnperspektiv i planprocessen Svar på interpellation av Linda Cighén (V) och Thomas Magnusson till BNDs ordf om barnperspektiv i planprocessen (docx, 16 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 135 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämnden ordförande om barnperspektiv i planprocessen KF/2017-04-24 § 135 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämnden ordförande om barnperspektiv i planprocessen (Rtf, 156 kB)
2017-03-24 Interpellation av Linda Cighén (V) och Thomas Magnusson till BNDs ordf om barnperspektiv i planprocessen Interpellation av Linda Cighén (V) och Thomas Magnusson till BNDs ordf om barnperspektiv i planprocessen (pdf, 183 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §122 Nya interpellationer
2017-04-24 Kommunfullmäktige §135 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämnden ordförande om barnperspektiv i planprocessen
2017-06-19 Kommunfullmäktige §214 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen
2017-05-29 Kommunfullmäktige §169 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämndens ordförande om barnperspektiv i planprocessen