Ärende: Upphandling av tjänstekoncession utomhusreklam

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-12
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2017:904

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-02 TND § 77 Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession TND § 77 Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession (Rtf, 138 kB)
2017-09-18 Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession utomhusreklam Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession utomhusreklam (rtf, 133 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Tekniska nämnden §77 Beslut om att initiera upphandling av tjänstekoncession