Ärende: Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:434

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-11-22 Nominering till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige
2017-10-25 Vänsterpartiets nominering till Norrvatten
2015-11-27 Avsägelse Käppala och Norrvatten
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 279
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige
2016-11-24 Avsägelse av uppdraget som ordinarie ledamot i Norrvattens Förbundsfullmäktige
2016-12-28 Socialdemokraternas nomineringar till Käppalaförbundet och Norrvatten
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 205
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 284
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 234 Avsägelse i Norrvattens förbundsfullmäktige
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 46 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige KF/2017-01-30 § 46 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige (Rtf, 158 kB)
2015-10-21 ombud avsägelse
2017-10-17 Nomineringar från Liberalerna till Norrvatten
2017-11-06 KF/2017-10-30 §374 Fyllnadsval i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige KF/2017-10-30 §374 Fyllnadsval i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige (Rtf, 120 kB)
2016-10-31 Avsägning av ersättareplats i Norrvatten förbundsfullmäktige
2016-10-31 Socialdemokraternas nomineringar till mhn, Norrvatten samt käppalaförbundet
2016-11-03 KF/2016-10-31 §300 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige
2015-10-21 Valärenden folkpartiet
2015-12-10 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 286
2016-11-03 KF/2016-10-31 §293 Avsägelse i Norrvatten förbundsfullmäktige

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-08-29 Kommunfullmäktige §234 Avsägelse i Norrvattens förbundsfullmäktige
2017-01-30 Kommunfullmäktige §46 Fyllnadsval i Norrvattens förbundsfullmäktige
2014-11-25 Kommunfullmäktige §205 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige för mandatperioden 2015-2018 (KS/2014:434)
2015-12-01 Kommunfullmäktige §279 Avsägelser i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
2017-10-30 Kommunfullmäktige §374 Fyllnadsval i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
2016-10-31 Kommunfullmäktige §293 Avsägelse i Norrvatten förbundsfullmäktige