Ärende: Motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna M:29/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-09-23
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:290

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-09-23 Motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna Motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (pdf, 73 kB)
2017-03-20 BND/2017-03-01 Protokollsutdrag §18 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna BND/2017-03-01 Protokollsutdrag §18 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 269 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 11 § 76 KS/2017-04-10 Protokollsbilaga 11 § 76 (pdf, 76 kB)
2017-09-28 KF §305 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF §305 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 224 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §344 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF/2017-10-30 §344 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 129 kB)
2016-12-21 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 8 § 114 BUN/2016-12-14 Protokollsbilaga 8 § 114 (pdf, 15 kB)
2017-11-07 KF/2017-10-30 Protokollsbilaga 5 § 344 KF/2017-10-30 Protokollsbilaga 5 § 344 (rtf, 218 kB)
2017-02-16 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (rtf, 152 kB)
2017-04-11 KS/2017-04-10 § 76 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2017-04-10 § 76 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 164 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 196 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF/2017-05-29 § 196 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 156 kB)
2016-09-30 Remissföljebrev
2017-09-06 KF/2017-08-28 §272 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF/2017-08-28 §272 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 156 kB)
2016-12-21 Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (rtf, 134 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 152 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF/2017-04-24 § 152 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 156 kB)
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 272 Anmälda motioner
2016-12-21 BUN/2016-12-14 § 114 Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna BUN/2016-12-14 § 114 Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 164 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 237 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KF/2017-06-19 § 237 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (Rtf, 120 kB)
2017-03-20 Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna Yttrande över motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna (rtf, 131 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-04-10 Kommunstyrelsen §76 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-09-25 Kommunfullmäktige §305 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-04-24 Kommunfullmäktige §152 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-06-19 Kommunfullmäktige §237 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-10-30 Kommunfullmäktige §344 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-08-28 Kommunfullmäktige §272 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2017-05-29 Kommunfullmäktige §196 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna
2016-09-26 Kommunfullmäktige §272 Anmälda motioner