Ärende: Detaljplan för del av Järva 2:9 m.fl. (Bagartorp).

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-03-31
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:256

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-04-17 Protokollsbilaga 2 BND/2015-04-14 § 44 Protokollsbilaga 2 BND/2015-04-14 § 44 (pdf, 254 kB)
2016-10-11 Plankarta - Samråd
2016-10-11 Planbeskrivning Bagartorp
2017-10-10 Planbeskrivning_samråd_171006
2017-10-25 BND/2017-10-18 §123 Detaljplan för del av Järva 2:9 m fl (Bagartorp C)
2017-11-14 Bagatorp sitplaner 171005
2017-11-23 Ytrrande Fortum Värme
2017-11-27 Yttrande Skanova
2017-12-07 Plankostnadsavtal
2016-10-18 Inledande riskanalys Bagartorp 2016-02-18
2017-10-10 Dagvatten_Bagartorp_Koncept2_160218
2017-10-09 Järva 2:9 Bagartorp
2017-11-27 Sändlista
2017-11-17 Yttrande Swedavia Arlanda
2017-12-05 Yttrande LFV
2015-04-17 Protokollsutdrag BND/2015-04-14 § 44 Protokollsutdrag BND/2015-04-14 § 44 (rtf, 142 kB)
2016-10-11 Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse (rtf, 5,4 MB)
2017-10-10 Samråd Alt2_plankarta 171006
2017-11-14 Inledande riskanalys 2016-02-18
2017-11-14 Vibrationsutredning 2015-02-26
2017-11-22 Yttrande VB
2017-11-15 Sändlista
2016-10-25 Protokollsbilaga 4 Protokollsbilaga 4 (pdf, 214 kB)
2016-11-28 Underskriven tjänsteskrivelse Järva 2.9 m.fl.
2017-10-10 Samråd Alt1_plankarta 171006
2017-10-10 Inledande riskanalys Bagartorp 2016-02-18
2017-11-14 Planbeskrivning_samråd_171006
2017-11-15 Karta över portar som fått info
2017-12-01 Yttrande anonymt
2015-04-08 Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse (rtf, 19,6 MB)
2015-04-17 Protokollsbilaga 1 BND/2015-04-14 § 44 Protokollsbilaga 1 BND/2015-04-14 § 44 (pdf, 132 kB)
2016-10-25 Protokollsbilaga 5 Protokollsbilaga 5 (pdf, 274 kB)
2016-10-24 BND §114 Detaljplan för Järva 2:9 (Bagartorp)
2016-10-18 Trafikbullerutredning Bagartorp, bild ändrad
2017-10-10 PM Trafikbuller Bagartorp alt 1 och 2
2017-11-14 Dagvatten Koncept2_160218
2017-10-10 Bagatorp sitplaner 171005
2017-11-14 Samråd Karta Alt2_171030
2016-10-11 Illustrationsplan Bagartorp
2017-11-14 Samråd karta Alt1_171030
2016-10-25 Protokollsbilaga 6 Protokollsbilaga 6 (pdf, 231 kB)
2016-10-18 Dagvatten_Bagartorp_Slutrapport_160928
2016-10-18 Vibrationsutredning Bagartorps centrum 2015-02-26
2017-11-14 Följebrev samråd_Bagartorp
2017-11-14 PM Trafikbuller alt 1 och 2
2017-11-14 Samradsannons 122x178_DP
2017-12-01 Yttrande Norrvatten

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-04-14 Byggnadsnämnden §44 Detaljplan för del av Järva 2:9 m.fl (Bagartorp)
2016-10-19 Byggnadsnämnden §114 Detaljplan för Järva 2:9 (Bagartorp)
2017-10-18 Byggnadsnämnden §123 Detaljplan för del av Järva 2:9 m fl (Bagartorp C)