Ärende: Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:312

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-25 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 (rtf, 128 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §194 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 KS/2017-11-13 §194 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 (Rtf, 123 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §194 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
2017-11-28 Kommunfullmäktige 9 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018