Ärende: Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer M:28/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-09-23
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:289

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-20 TND § 58 Yttrande över motion angående att ansluta till medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer TND § 58 Yttrande över motion angående att ansluta till medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (Rtf, 129 kB)
2016-09-30 Remissföljebrev
2017-01-31 Yttrande över motion från Marina Peregonchuk (Miljöpartiet de gröna) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Yttrande över motion från Marina Peregonchuk (Miljöpartiet de gröna) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (rtf, 135 kB)
2017-08-07 Yttrande över motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Yttrande över motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (rtf, 131 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 320 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KF/2017-09-25 § 320 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (Rtf, 118 kB)
2017-08-17 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (rtf, 131 kB)
2017-01-31 ON/2017-01-24 Prokollsbilaga 1 § 5 ON/2017-01-24 Prokollsbilaga 1 § 5 (pdf, 58 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 152 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KS/2017-09-11 § 152 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (Rtf, 134 kB)
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 272 Anmälda motioner KF/2016-09-26 § 272 Anmälda motioner (Rtf, 184 kB)
2017-06-20 Tjänsteskrivelse yttrande på motion om medlemskap i Äldrevänliga städer 2017-06-14 Tjänsteskrivelse yttrande på motion om medlemskap i Äldrevänliga städer 2017-06-14 (docx, 52 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 33 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket KS/2017-02-20 § 33 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket (Rtf, 166 kB)
2016-09-23 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (pdf, 74 kB)
2017-08-07 BND § 32 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer BND § 32 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (Rtf, 233 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 33 Protokollsbilaga 7 KS/2017-02-20 § 33 Protokollsbilaga 7 (pdf, 56 kB)
2017-02-24 Remissföljebrev KS/2016:289
2017-01-31 ON/2017-01-24 § 5 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer ON/2017-01-24 § 5 Motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (rtf, 133 kB)
2017-01-30 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer (rtf, 129 kB)
2017-06-20 TND/2017-06-14 Protokollsbilaga 3 till § 58 TND/2017-06-14 Protokollsbilaga 3 till § 58 (pdf, 61 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §320 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer
2017-10-30 Kommunfullmäktige 23 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer
2017-02-20 Kommunstyrelsen §33 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket
2017-09-11 Kommunstyrelsen §152 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer
2016-09-26 Kommunfullmäktige §272 Anmälda motioner