Ärende: Klagomål bostad, fukt, mögel, Bofinken 1

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-12
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:26

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-25 MHN/2017-10-17 §40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)
2017-10-06 Förslag till beslut om föreläggande med vite Wiboms väg 8 (Ecos 2016-1609)
2017-10-18 MHN/2017-10-17 §40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §40 Föreläggande med vite att åtgärda fukt och mikrobiella skador på Wiboms väg 4 (Ecos 2016-1609)