Ärende: Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-12
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:276

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 179 Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst"
2017-09-12 Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst- reviosionsskrivelse Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst- reviosionsskrivelse (pdf, 2 kB)
2017-09-12 Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst- granskningsrapport Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst- granskningsrapport (pdf, 173 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §179 Meddelande: Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst"