Ärende: Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Norrenergi & Miljö AB 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:433

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 Nomineringar från Liberalerna till MHN
2016-04-06 Avsägelse av uppdrag i Norrenergi AB och Norrenergi och Miljö AB Avsägelse av uppdrag i Norrenergi AB och Norrenergi och Miljö AB (pdf, 131 kB)
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 204
2015-09-08 Protokollsutdrag KF/2015-08-31 § 182 Protokollsutdrag KF/2015-08-31 § 182 (rtf, 139 kB)
2016-04-13 Nominering till ersättare i Norrenergi AB Nominering till ersättare i Norrenergi AB (pdf, 180 kB)
2015-04-22 Nominering till fyllnadsval Olof Nystrand (MP)
2015-09-08 Protokollsutdrag KF/2015-08-31 § 186
2015-05-06 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 85 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 85 (rtf, 137 kB)
2016-04-28 KF/2016-04-25 §144 Avsägelse i Norrenergi miljö AB
2016-04-28 KF §151 Fyllnadsval i Norrenergi miljö AB KF §151 Fyllnadsval i Norrenergi miljö AB (Rtf, 137 kB)
2015-05-06 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 87 Protokollsutdrag KF/2015-04-27 § 87 (rtf, 137 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KF/2017-10-30 §372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden (Rtf, 121 kB)
2015-04-17 Protokollsutdrag KF/2014-12-15 § 239
2015-04-22 Avsägelse Gösta Mårtensson (MP)
2015-08-17 SV SV avsägande av styrelseuppdrag - Norrenergi miljö AB

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-04-25 Kommunfullmäktige §144 Avsägelse i Norrenergi miljö AB
2014-12-15 Kommunfullmäktige §239 Val av suppleant i styrelsen för Norrenergi & Miljö AB 2015-2018 (KS/2014:433)
2014-11-25 Kommunfullmäktige §204 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i styrelsen för Norrenergi & Miljö AB 2015-2018 (KS/2014:433)
2015-08-31 Kommunfullmäktige §182 Avsägelse i Norrenergi miljö AB
2015-04-27 Kommunfullmäktige §85 Avsägelser Norrenergi miljö AB
2017-10-30 Kommunfullmäktige §372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden