Ärende: Platsbenämning av trappa inom fastigheten Pyramiden 4

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-19
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:488

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-19 Platsbenämning av trappa inom fastigheten Pyramiden 4 Platsbenämning av trappa inom fastigheten Pyramiden 4 (rtf, 6,8 MB)
2017-10-03 BND/2017-09-27 §112 Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Byggnadsnämnden §112 Platsbenämning av trappan inom fastigheten Pyramiden 4