Ärende: Tekniska nämndens budget med verksamhetsplan, budget 2018 med inriktning 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-12-30
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 Taxa för handläggning trafik och väghållning 2018 Taxa för handläggning trafik och väghållning 2018 (pdf, 201 kB)
2017-10-17 Verksamhetsplan och budget 2018 Tekniska nämnden Verksamhetsplan och budget 2018 Tekniska nämnden (docx, 233 kB)
2017-10-27 Samlingshandling för TND/2017:18
2017-10-17 Reviderad avfallstaxa 2018 Reviderad avfallstaxa 2018 (xlsx, 49 kB)
2017-10-26 TND § 86 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 TND § 86 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 (Rtf, 1,8 MB)
2017-08-14 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3
2017-10-17 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019 –2020 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018 med inriktning för 2019 –2020 (rtf, 135 kB)
2017-08-14 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020
2017-08-14 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 4
2017-08-14 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5
2017-10-23 Förhandlingsprotokoll MBL 11§ Verksamhetsplan och budget 2018 för Tekniska förvaltningen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-25 Tekniska nämnden §86 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2018