Ärende: Motion av Thomas Magnusson mfl (V) om antirasistisk strategi i staden (M10/14)

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-12-12
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:472

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-12-04 KF/2017-11-28 §399 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Atilla Yavuz (V) och Amanda Möllenhoff (V) om antirasistisk strategi i staden KF/2017-11-28 §399 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Atilla Yavuz (V) och Amanda Möllenhoff (V) om antirasistisk strategi i staden (Rtf, 129 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 124 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2017-06-19 § 124 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden (Rtf, 127 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 §282 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KF/2017-08-28 §282 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden (Rtf, 156 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §352 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KF/2017-10-30 §352 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden (Rtf, 120 kB)
2014-12-12 Motion av Thomas Magnusson mfl (V) om antirasistisk strategi i staden Motion av Thomas Magnusson mfl (V) om antirasistisk strategi i staden (pdf, 56 kB)
2016-03-11 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 13 § 39 KS/2016-03-07 Protokollsbilaga 13 § 39 (pdf, 269 kB)
2017-06-07 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden (rtf, 132 kB)
2016-03-11 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 39 KS/2016-03-07 Protokollsutdrag § 39 (rtf, 143 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-29 §315 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KF/2017-09-29 §315 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden (Rtf, 224 kB)
2016-02-25 Svar på motion av Thomas Magnusson m fl (V) om antirasistisk strategi i staden (M10/14) Svar på motion av Thomas Magnusson m fl (V) om antirasistisk strategi i staden (M10/14) (rtf, 129 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §315 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden
2017-12-18 Kommunfullmäktige 14 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Atilla Yavuz (V) och Amanda Möllenhoff (V) om antirasistisk strategi i staden
2017-06-19 Kommunstyrelsen §124 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden
2017-11-28 Kommunfullmäktige §399 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V), Atilla Yavuz (V) och Amanda Möllenhoff (V) om antirasistisk strategi i staden
2017-10-30 Kommunfullmäktige §352 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden
2017-08-28 Kommunfullmäktige §282 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden
2016-03-07 Kommunstyrelsen §39 Svar på motion av Thomas Magnusson mfl (V) om antirasistisk strategi i staden