Ärende: Motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (M 20/15)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-06-12
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:348

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-06 KF/2017-10-30 §346 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KF/2017-10-30 §346 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 135 kB)
2015-06-23 Protokollsutdrag KF/2015-06-15 § 160 Protokollsutdrag KF/2015-06-15 § 160 (rtf, 135 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 §276 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KF/2017-08-28 §276 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 156 kB)
2017-05-16 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 17 KS/2017-05-15 Protokollsbilaga 17(pdf, 87 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 241 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KF/2017-06-19 § 241 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 120 kB)
2015-06-12 Motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna Motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (docx, 62 kB)
2017-05-18 KS/2017-05-15 §98 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2017-05-15 §98 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 249 kB)
2017-11-07 KS/2017-10-30 Protokollsbilaga 6 § 346 KS/2017-10-30 Protokollsbilaga 6 § 346 (rtf, 216 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 309 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KF/2017-09-25 § 309 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 224 kB)
2017-05-04 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (rtf, 129 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 200 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KF/2017-05-29 § 200 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §309 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna
2015-06-15 Kommunfullmäktige §160 Anmälda motioner
2017-06-19 Kommunfullmäktige §241 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna
2017-10-30 Kommunfullmäktige §346 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna
2017-08-28 Kommunfullmäktige §276 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna
2017-05-29 Kommunfullmäktige §200 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna
2017-05-15 Kommunstyrelsen §98 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna