Ärende: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2014-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-10-28
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:361

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-01-14 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr 201-44-2016
2017-02-15 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna
2016-02-26 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 69 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 69 (rtf, 139 kB)
2016-12-28 KF/2016-12-19 § 350 Avsägelse i kommunfullmäktige KF/2016-12-19 § 350 Avsägelse i kommunfullmäktige (Rtf, 157 kB)
2014-10-28 Slutlig sammanräkning kommunfullmäktige Solna
2015-11-05 KF/2015-11-02 Protokollsutdrag § 234
2016-05-03 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige angående Anna-Maria Johansson (KD)
2016-10-24 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
2016-12-28 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Gustaf Reindeldst (M)
2017-01-20 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
2017-08-21 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2017-11-06 Skrivelse till länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ersättare Erik Nordman (L)
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 26 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 26 (rtf, 139 kB)
2015-02-17 Avsägelse från Daniel Perez Wenger (V) som ersättare i KF
2015-11-02 Avsägelse (V)
2015-11-11 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen I Stockholms län
2016-03-09 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2016-05-19 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Centerpartiet
2016-05-19 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna
2016-09-06 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Tommy Rosén (S)
2016-10-06 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-10-27 Avsägelse av uppdrag i tekniska Nämnden, trygghetsrådet och kommunfullmäktige
2017-02-06 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Elias Hanna (M) och Mia Fällström (V)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 323 Avsägelse i kommunfullmäktige
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 366 Avsägelse i kommunfullmäktige KF/2017-10-30 § 366 Avsägelse i kommunfullmäktige (Rtf, 119 kB)
2015-12-23 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 320 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 320 (rtf, 139 kB)
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 27 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 27 (rtf, 139 kB)
2016-04-28 KF/2016-04-25 §141 Avsägelse i kommunfullmäktige KF/2016-04-25 §141 Avsägelse i kommunfullmäktige (Rtf, 137 kB)
2016-01-19 Avsäger mig min plats
2016-01-20 Avsägelse uppdrag
2016-04-04 Brev till ersättare daterad 2016-04-04
2016-06-20 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
2016-12-13 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige
2017-09-12 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
2014-11-12 Ny ersättare i KF (MP)
2014-12-10 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen
2015-12-07 KF/2015-12-01 Protokollsutdrag § 276
2015-12-18 Avsägelse Nils
2016-04-25 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
2016-05-03 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige angående Paul Westin (C)
2016-06-03 Hemställan till länsstyrelsen avssende Malin Borg (C) som avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
2016-08-17 Ny ersättare i kommunfullmäktige
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 231 Avsägelse i kommunfullmäktige
2017-08-15 Önskan om ytterligare sammanräkning för Solna stads kommunfullmäktige
2017-11-16 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 40 Avsägelser i kommunfullmäktige KF/2017-01-30 § 40 Avsägelser i kommunfullmäktige (Rtf, 156 kB)
2016-06-27 KF/2016-06-20 § 199 Avsägelse i kommunfullmäktige KF/2016-06-20 § 199 Avsägelse i kommunfullmäktige (Rtf, 136 kB)
2015-12-23 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 321 Protokollsutdrag KF/2015-12-21 § 321 (rtf, 138 kB)
2016-02-11 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2016-02-17 Avsägelse av kf-uppdrag
2016-05-26 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
2016-10-12 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
2016-11-08 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Jenny Hjalmarsson (S) mfl
2016-11-17 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige- socialdemokraterna
2017-02-15 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna
2017-10-02 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ersättare Babar Rehman (V)
2017-10-12 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2014-11-06 Ny ledamot och ersättare i KF (SD)
2015-02-13 VB: Ny gruppledare i KF
2015-03-25 Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige
2015-08-20 Ny ledamot ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen
2015-09-16 Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen
2015-12-18 Avsägelse
2015-12-07 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ersättare Joachim Rosenquist (S)
2015-06-18 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Neven Milovojovic (FP)
2016-02-11 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
2017-01-12 Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
2017-08-24 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
2016-04-06 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige (pdf, 125 kB)
2017-02-15 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige-Vänsterpartiet
2016-04-28 KF/2016-04-25 §140 Avsägelse i kommunfullmäktige KF/2016-04-25 §140 Avsägelse i kommunfullmäktige (Rtf, 137 kB)
2015-06-18 §144 - protokollsutdrag §144 - protokollsutdrag (Rtf, 132 kB)
2015-08-20 Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen pch arvodeskommiten. Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen pch arvodeskommiten. (pdf, 159 kB)
2016-01-14 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr 201-43741-2015
2016-01-14 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr 201-44-2016
2016-06-03 KF/2016-05-30 § 185 Avsägelse i kommunfullmäktige
2017-01-26 Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige och likabehandlingskommittén
2017-08-03 Info
2017-10-17 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
2015-03-09 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 34 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 34 (rtf, 138 kB)
2015-06-01 Avsägelse av Neven Milivojevic (FP) uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige fr om 2015-08-01 Avsägelse av Neven Milivojevic (FP) uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige fr om 2015-08-01 (pdf, 379 kB)
2015-03-11 Hemställan till Länsstyrelsen ang Daniel Perez Wenger (V)
2015-09-07 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Martin Eliasson (S)
2015-11-05 Hemställan länsstyrelsen angående avsägelse från fullmäktige ledamot Amanda Möllenhoff (V)
2016-01-14 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Dnr 201-45-2016
2016-01-20 Avsägelse av KF-uppdrag Stig Malm
2016-06-28 Hemställan till länsstyrelsen avssende Stephanie Gilot (V) som avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
2016-08-17 Ny ersättare i kommunfullmäktige
2016-11-03 KF/2016-10-31 §290 Avsägelser i kommunfullmäktige
2016-11-17 Ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige- socialdemokraterna
2016-11-17 Ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige- socialdemokraterna
2017-02-15 Ny ledamot ersättare för ledamot i kommunfullmäktige-Vänsterpartiet
2017-08-11 Önskan om sammanräkning för Solna stads kommunfullmäktige

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-05-30 Kommunfullmäktige §185 Avsägelse i kommunfullmäktige
2014-10-27 Kommunfullmäktige §170 Avsägelse (KS/2014:361)
2017-09-25 Kommunfullmäktige §323 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-08-29 Kommunfullmäktige §231 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-02-22 Kommunfullmäktige §69 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-04-25 Kommunfullmäktige §140 Avsägelse i kommunfullmäktige
2015-12-21 Kommunfullmäktige §320 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-06-20 Kommunfullmäktige §199 Avsägelse i kommunfullmäktige
2016-01-25 Kommunfullmäktige §26 Avsägelse i kommunfullmäktige
2017-01-30 Kommunfullmäktige §40 Avsägelser i kommunfullmäktige
2015-08-31 Kommunfullmäktige §176 Avsägelse i kommunfullmäktige
2015-06-15 Kommunfullmäktige §144 Avsägelser
2016-12-19 Kommunfullmäktige §350 Avsägelse i kommunfullmäktige
2015-12-01 Kommunfullmäktige §276 Avsägelse i kommunfullmäktige
2015-11-02 Kommunfullmäktige §234 Avsägelse i kommunfullmäktige
2017-10-30 Kommunfullmäktige §366 Avsägelse i kommunfullmäktige
2015-03-02 Kommunfullmäktige §34 Avsägelse
2016-10-31 Kommunfullmäktige §290 Avsägelser i kommunfullmäktige