Ärende: Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:311

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-15 KS/2017-11-13 §193 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 KS/2017-11-13 §193 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 (Rtf, 125 kB)
2017-11-01 Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 (pdf, 92 kB)
2017-10-25 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018 (rtf, 129 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §193 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018
2017-11-28 Kommunfullmäktige 8 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2018