Ärende: Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:426

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF §327 Fyllnadsval i valnämnden
2016-09-01 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Signalisten
2016-12-02 KF/2016-11-29 §331 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten KF/2016-11-29 §331 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 157 kB)
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 36 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 36 (rtf, 139 kB)
2016-04-15 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Signalisten
2016-11-23 Kristdemokraternas nominering till ny ledamot i Signalisten
2017-01-31 Avsägelse av uppdrag i bostadsstiftelsen Signalisten
2017-09-22 Miljöpartiets nominering till ledamot i bostadsstiftelsen Signalisten
2016-04-28 KF/2016-04-25 §148 Fyllnadsval i bostadsstiftelsen Signalisten KF/2016-04-25 §148 Fyllnadsval i bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 136 kB)
2017-02-09 Kristdemokraternas nominering till ledamot i Signalisten
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 81 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten KF/2017-03-06 § 81 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 158 kB)
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 197
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 44 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten KF/2017-01-30 § 44 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 156 kB)
2015-03-31 Protokollsutdrag KF/2014-11-25 § 197 - korrigerat
2016-11-03 KF/2016-10-31 §291 Avsägelser i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
2017-08-17 Avsägelse av uppdrag i Boatsdastiftelsen Signalisten
2016-02-01 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 33 KF/2016-01-25 Protokollsutdrag § 33 (rtf, 139 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 326 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten
2016-04-28 KF §147 Avsägelse i bostadsstiftelsen Signalisten KF §147 Avsägelse i bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 136 kB)
2016-10-27 Avsägelse av uppdrag i Signalistens styrelse
2016-11-03 KF/2016-10-31 §297 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 260 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna KF/2016-09-26 § 260 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna (Rtf, 183 kB)
2016-10-26 Nomineringar från Miljöpariet till Signalistens styrelse
2016-01-22 nominera ny ersättare till Signalistens styrelse
2017-08-17 Avsägelse av uppdrag i Bostadsstiftelsen Signalisten
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 287 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten KF/2017-08-28 § 287 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten (Rtf, 156 kB)
2016-01-22 Avsägelse Signalisten
2016-10-18 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Signalistens styrelse

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §326 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten
2016-04-25 Kommunfullmäktige §147 Avsägelse i bostadsstiftelsen Signalisten
2016-01-25 Kommunfullmäktige §33 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
2017-01-30 Kommunfullmäktige §44 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten
2014-11-25 Kommunfullmäktige §197 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna 2015-2018 (KS/2014:426)
2016-11-29 Kommunfullmäktige §331 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten
2017-08-28 Kommunfullmäktige §287 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten
2017-03-06 Kommunfullmäktige §81 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten
2016-09-26 Kommunfullmäktige §260 Avsägelse i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
2016-10-31 Kommunfullmäktige §291 Avsägelser i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna