Ärende: Namnsättning av gator och torg inom detaljplan för del av kv. Startboxen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-19
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:487

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-19 Namnsättning av gator och torg inom detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. Namnsättning av gator och torg inom detaljplan för del av kv. Startboxen m. fl. (rtf, 8,1 MB)
2017-10-03 BND/2017-09-27 §111 Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl.

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Byggnadsnämnden §111 Namnsättning inom deltaljplan för del av kv. Startboxen m.fl.