Ärende: Spjutet 2, Stråkvägen 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - fasadändring på flerbostadshus, ändring av fönsteröppning i bottenvåning

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-05-11
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2015:378

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-05-11 Fotografi av fasad, Spjutet 2
2017-10-05 TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 oktober 2017 Spjutet 2, Stråkvägen 1 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - fasadändring på flerbostadshus, ändring av fönsteröppning i bottenvåning
2017-10-05 E-post kommunicering, Spjutet 2
2017-10-04 BILAGA 3, yttrande angående byggsanktionsavgift
2017-06-27 BILAGA 1, foton
2015-05-11 Anmälan enligt 6 kap. 5 § PBF, Spjutet 2
2017-09-29 E-post kommunicering, Spjutet 2
2017-10-25 BND/2017-10-18 §131 Spjutet 2, ändring av fasad
2017-11-10 Mottagningsbevis, Spjutet 2
2017-06-27 BILAGA 2, beräkning av area som fasadändringen avser

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §131 Spjutet 2, ändring av fasad