Ärende: Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-02-07
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:21

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-05 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017
2017-11-03 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017
2017-04-18 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 april 2017
2017-05-24 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 1 juni 2017
2017-09-07 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017
2017-12-11 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 december 2017, tillägg
2017-12-08 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 december 2017
2017-02-07 Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 februari 2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §53 Sekretessbelagd
2017-06-01 Kultur- och fritidsnämnden §43 Sekretessbelagd
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §74 Anmälan av delegationsbeslut
2017-12-19 Kultur- och fritidsnämnden 10 Anmälan av delegationsbeslut
2017-04-27 Kultur- och fritidsnämnden §26 Anmälan av delegationsbeslut
2017-02-16 Kultur- och fritidsnämnden §12 Anmälan av delegationsbeslut
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §63 Anmälan av delegationsbeslut