Ärende: Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-19
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:486

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-03 BND/2017-09-27 §106 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl.
2017-10-03 Yttrande
2017-09-19 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m. fl. Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m. fl. (rtf, 2,7 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Byggnadsnämnden §106 Detaljplan för del av fastigheten Huvudsta 4:28 m.fl.