Ärende: Tekniska nämndens budget och verksamhetsplan 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-10-17
Nämnd:
Tekniska nämnden
Diarienummer:
TND/2016:1341

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-11-30 Verksamhetsplan och budget 2017
2016-10-18 Taxa för upplåtelse av offentlig plats från 2017-01-01 Taxa för upplåtelse av offentlig plats från 2017-01-01 (pdf, 216 kB)
2016-10-27 TND/2016-10-26 §100 Tekniska nämnden verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 TND/2016-10-26 §100 Tekniska nämnden verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019 (Rtf, 134 kB)
2016-11-30 Reviderad verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 Reviderad verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 (rtf, 127 kB)
2017-05-23 TND §48 Budgetuppföljning per 31 mars 2017
2017-08-31 TND § 69 Nedskrivning fodringar TND § 69 Nedskrivning fodringar (Rtf, 122 kB)
2017-10-17 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (docx, 249 kB)
2016-10-18 Avfallstaxa från 2017-01-01 Avfallstaxa från 2017-01-01 (pdf, 239 kB)
2016-10-27 Protokollsbilaga 1 TND/2016-10-26 § 100 Protokollsbilaga 1 TND/2016-10-26 § 100 (pdf, 91 kB)
2016-11-30 Tjänsteskrivelse verksamhetsplan och budget 2017
2017-08-14 KF/2017-06-19 § 121 Protokollbilaga 3
2016-10-18 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget för 2017 med inriktning för 2018-2019 (docx, 243 kB)
2017-10-17 Delårsrapport per augusti 2017 Delårsrapport per augusti 2017 (rtf, 127 kB)
2017-10-31 TND § 85 Delårsrapport per augusti 2017 TND § 85 Delårsrapport per augusti 2017 (Rtf, 121 kB)
2017-03-21 TND §25 Årsredovisning för tekniska nämnden 2016
2016-10-19 Verksamhetsplan och budget 2017 Verksamhetsplan och budget 2017 (docx, 43 kB)
2017-05-08 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (docx, 32 kB)
2017-06-20 TND § 54 Delårsrapport per april
2017-08-14 KF/2017-06-19 § 221 Solna stads delårsrapport per april 2017
2017-03-07 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016 (docx, 243 kB)
2017-05-08 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (docx, 243 kB)
2017-05-31 Delår per april 2017 Delår per april 2017 (docx, 242 kB)
2017-08-21 Sekretessbelagt
2017-08-21 Beslut att förfallna fodringar avskrivs Beslut att förfallna fodringar avskrivs (docx, 340 kB)
2017-03-07 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016 (docx, 57 kB)
2016-12-14 TND/2016-12-07 § 124 Tekniska nämndens reviderade verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning på 2018-2019
2016-10-27 Förhandlingsprotokoll MBL §11
2016-10-28 Samlingshandling för TND/2016:1341
2016-11-30 Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad Verksamhetsplan och budget 2017 - reviderad (docx, 54 kB)
2016-12-28 Förhandlingsprotokoll. Reviderad verksamhetsplan och budget 2017 för tekniska nämnden
2017-05-31 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (docx, 227 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-15 Tekniska nämnden §25 Årsredovisning för tekniska nämnden 2016
2017-06-14 Tekniska nämnden §54 Delårsrapport per april
2017-08-30 Tekniska nämnden §69 Sekretessbelagd
2016-12-07 Tekniska nämnden §124 Tekniska nämndens reviderade verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning på 2018-2019
2016-10-26 Tekniska nämnden §100 Tekniska nämnden verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018-2019
2017-05-17 Tekniska nämnden §48 Budgetuppföljning per 31 mars 2017
2017-10-25 Tekniska nämnden §85 Delårsrapport per augusti 2017