Ärende: Val av revisorer samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunrevisionen för verksamhetsåren 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-10-14
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:337

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 369 Avsägelse i kommunrevisionen KF/2017-10-30 § 369 Avsägelse i kommunrevisionen (Rtf, 226 kB)
2014-10-30 Protokollsutdrag KF/20141027 § 163 Protokollsutdrag KF/20141027 § 163 (rtf, 100 kB)
2016-10-24 Nominering till ny revisor
2017-10-18 Avsägelse av uppdrag i kommunrevisionen
2017-10-25 Vänsterpartiets nominering till revisionen
2017-11-06 KF/2017-10-30 §376 Fyllnadsval i kommunrevision KF/2017-10-30 §376 Fyllnadsval i kommunrevision (Rtf, 226 kB)
2016-12-02 KF/2016-11-29 § 335 Fyllnadsval i kommunrevisionen KF/2016-11-29 § 335 Fyllnadsval i kommunrevisionen (Rtf, 157 kB)
2017-01-24 Val i kommunrevisionen
2016-11-03 KF/2016-10-31 §296 Fyllnadsval i kommunrevisionen
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 45 Val i kommunrevisionen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2014-10-27 Kommunfullmäktige §163 Val av revisorer samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunrevisionen för verksamhetsåren 2015-2018
2017-01-30 Kommunfullmäktige §45 Val i kommunrevisionen
2016-11-29 Kommunfullmäktige §335 Fyllnadsval i kommunrevisionen
2017-10-30 Kommunfullmäktige §369 Avsägelse i kommunrevisionen
2016-10-31 Kommunfullmäktige §296 Fyllnadsval i kommunrevisionen