Ärende: Budget verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-19
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:18

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-02 Delårsrapport per april 2017 Delårsrapport per april 2017 (pdf, 266 kB)
2017-10-25 MHN/2017-10-17 §35 Delårsrapport per augusti (Ecos 2016-1518) MHN/2017-10-17 §35 Delårsrapport per augusti (Ecos 2016-1518) (Rtf, 122 kB)
2017-04-25 MHN §11 Budgetuppföljning per mars (Ecos 2015-1518)
2017-06-02 Delårsrapport per den 30 april 2017, Ecos MHN/2016-1518 Delårsrapport per den 30 april 2017, Ecos MHN/2016-1518 (rtf, 133 kB)
2017-06-14 MHN/2017-06-13 §20 Delårsrapport per april 2017 (Ecos MHN/2016-1518)
2017-11-10 Delårsrapport per augusti 2017
2017-04-24 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (Ecos 2016-1518) Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (Ecos 2016-1518) (rtf, 129 kB)
2017-10-06 Delårsrapport per augusti 2017 (Ecos 2016-1518) Delårsrapport per augusti 2017 (Ecos 2016-1518) (rtf, 134 kB)
2017-04-24 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 Budgetuppföljning per 31 mars 2017 (pdf, 187 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-05-02 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §11 Budgetuppföljning per mars (Ecos 2015-1518)
2017-06-13 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §20 Delårsrapport per april 2017 (Ecos MHN/2016-1518)
2017-10-17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §35 Delårsrapport per augusti (Ecos 2016-1518)