Ärende: Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Solna Vatten AB 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:430

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 201
2015-03-03 Avsägelse Lina Thunman (C) Avsägelse Lina Thunman (C) (pdf, 110 kB)
2015-04-01 Protokollsutdrag KF/2015-03-30 § 58 Protokollsutdrag KF/2015-03-30 § 58 (rtf, 139 kB)
2016-11-25 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Solna Vatten
2017-10-25 Vänsterpartiets nominering till Solna vatten
2017-11-06 KF/2017-10-30 §375 Fyllnadsval i Solna vatten AB KF/2017-10-30 §375 Fyllnadsval i Solna vatten AB (Rtf, 120 kB)
2016-11-28 Miljöpartiets nominering till Solna vatten
2016-12-02 KF/2016-11-29 §333 Fyllnadsval i Solna Vatten AB KF/2016-11-29 §333 Fyllnadsval i Solna Vatten AB (Rtf, 157 kB)
2016-12-02 KF/2016-11-29 § 328 Avsägelse i Solna Vatten AB KF/2016-11-29 § 328 Avsägelse i Solna Vatten AB (Rtf, 156 kB)
2015-04-08 Nominering André van der Kaay (C), efterträder Lina Thunman
2015-03-06 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 35 Protokollsutdrag KF/2015-03-02 § 35 (Rtf, 132 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-03-30 Kommunfullmäktige §58 Solna vatten, fyllnadsval (KS:2014:430)
2014-11-25 Kommunfullmäktige §201 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i Solna Vatten AB 2015-2018 (KS/2014:430)
2016-11-29 Kommunfullmäktige §328 Avsägelse i Solna Vatten AB
2017-10-30 Kommunfullmäktige §375 Fyllnadsval i Solna vatten AB
2015-03-02 Kommunfullmäktige §35 Avsägelse