Ärende: Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-30
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:1155

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-30 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018 (rtf, 136 kB)
2017-11-16 BUN §86 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018 BUN §86 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018 (Rtf, 130 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-15 Barn- och utbildningsnämnden §86 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018