Ärende: Interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:213

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 §294 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KF/2017-09-25 §294 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund (Rtf, 119 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 260 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KF/2017-08-28 § 260 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund (Rtf, 156 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 §337 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KF/2017-10-30 §337 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund (Rtf, 121 kB)
2017-06-16 Interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund Interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund (pdf, 112 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 252 Nya interpellationer KF/2017-06-19 § 252 Nya interpellationer (Rtf, 120 kB)
2017-08-18 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kso angående utvecklingen av Hagalund Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kso angående utvecklingen av Hagalund (docx, 16 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §294 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund
2017-06-19 Kommunfullmäktige §252 Nya interpellationer
2017-10-30 Kommunfullmäktige §337 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund
2017-08-28 Kommunfullmäktige §260 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund