Ärende: Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-19
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:279

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 5 § 163
2017-10-02 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 med inriktning för 2019-2020 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 med inriktning för 2019-2020 (rtf, 131 kB)
2017-10-03 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018 (docx, 230 kB)
2017-10-10 Förhandlingsprotokoll MBL 11 2017-10-05
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 4 § 163
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 163 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 6 § 163

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §163 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2018