Ärende: Interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till KFNs ordf om spontanidrottsplats i Bergshamra

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-03-24
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:131

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-03-24 Interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till KFNs ordf om spontanidrottsplats i Bergshamra Interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till KFNs ordf om spontanidrottsplats i Bergshamra (pdf, 47 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 136 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra KF/2017-04-24 § 136 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra (Rtf, 156 kB)
2017-04-12 2017-04-11 Svar på IP av Gunnar Ljuslin och Thomas Magnusson om Spontanidrott i Bergshamra 2017-04-11 Svar på IP av Gunnar Ljuslin och Thomas Magnusson om Spontanidrott i Bergshamra (pdf, 396 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §170 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra KF/2017-05-29 §170 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra (Rtf, 157 kB)
2017-04-03 KF §122 Nya interpellationer

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-03-27 Kommunfullmäktige §122 Nya interpellationer
2017-04-24 Kommunfullmäktige §136 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra
2017-05-29 Kommunfullmäktige §170 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra