Ärende: Ändring av detaljplan för del av Haga 4:35 (Biomedicum)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-05-09
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2016:379

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-25 Plankarta granskning Plankarta granskning (pdf, 543 kB)
2017-03-07 Samrådsyttrande från Norrenergi AB om Haga 4.35
2017-05-30 Samrådsredogörelse Biomedicum
2017-10-10 tjänsteskrivelse_godkännande
2017-10-25 BND/2017-10-18 §124 Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35
2017-01-24 Biomedicum_plankarta
2017-03-14 Samrådsyttrande från Vattenfall om Haga 4.35
2017-01-24 Tjänsteskrivelse Samråd Tjänsteskrivelse Samråd (doc, 489 kB)
2017-02-13 Annons Biomedicum 2017-02-09
2017-02-17 Biomedicum_planbeskrivning
2017-02-27 Samrådsyttrande från Lst om nytt forskningscentrum inom Haga 4.35
2017-03-07 Samrådsyttrande från Skanova om Haga 4.35
2017-03-10 Samrådsyttrande från TRV om Haga 4.35
2017-03-13 Samrådsyttrande från TRF om Haga 4.35
2017-05-30 Biomedicum_planbeskrivning
2017-10-09 tjänsteskrivelse_godkännande
2017-04-25 Planbeskrivning granskning Planbeskrivning granskning (doc, 799 kB)
2017-04-25 Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse (doc, 52 kB)
2017-05-30 Följebrev samråd
2017-06-28 Yttrande Lantmäteriet
2017-10-10 planbeskrivning_biomedicum_antagande
2017-10-10 plankarta_biomedicum_antagande
2017-04-25 Ändring av detlajplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) Ändring av detlajplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 (Biomedicum) (rtf, 4,1 MB)
2017-05-05 BND §52 Ändring detaljplan för Biomedicum
2017-07-17 Yttrande Tekniska förvaltningen
2017-06-30 E-post från Solna Vatten, Haga 4:35
2017-07-17 Yttrande Länsstyrelsen
2016-05-23 Utdrag Bnd 2016-05-18 § 46
2017-01-24 Biomedicum_planbeskrivning
2017-02-17 Följebrev samråd
2017-03-14 Samrådsyttrande från Brandförsvaret om Haga 4.35
2017-06-30 Yttrande Trafikförvaltningen
2017-10-09 plankarta_biomedicum_antagande
2016-05-09 Planuppdrag ändring av Biomedicum Planuppdrag ändring av Biomedicum (rtf, 10,0 MB)
2017-02-02 BND/2017-02-01 §4 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum BND/2017-02-01 §4 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum (Rtf, 239 kB)
2017-02-17 Biomedicum_plankarta
2017-02-21 Affisch forskningscentrum Haga 420x594_1_2 TRYCK
2017-03-14 Samrådsyttrande, synpunkter från Lantmäteriet om Haga 4.35
2017-05-30 Yttrande LFV.docx
2017-05-30 Biomedicum_plankarta_170425
2017-06-29 Yttrande Fortum Värme

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-02-01 Byggnadsnämnden §4 Ändring av detaljplan för nytt forskningscentrum
2016-05-18 Byggnadsnämnden §46 Plaunuppdrag ändring av Biomedicum (BND/2016:379)
2017-10-18 Byggnadsnämnden §124 Ändring av detaljplan för nytt forskningcentrum inom Haga 4:35
2017-05-03 Byggnadsnämnden §52 Ändring detaljplan för Biomedicum