Ärende: Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-24
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2017:332

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-07 E-post, angående sanktionsavgift, Banken 9
2017-09-12 BILAGA 3, Beräkning av skyltarea
2017-10-30 TJÄNSTESKRIVELSE BN 8 nov 2017 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning
2017-09-12 BILAGA 2, Foto
2017-09-12 BILAGA 1, Bygglov i efterhand
2017-11-13 BND/2017-11-08 §144 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning
2017-06-09 Svar på begäran om förklaring, Banken 9
2017-11-16 Försättsblad
2017-05-24 Fotografier, 3 st, Banken 9
2017-05-30 Begäran om förklaring, Banken 9

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §144 Banken 9, Postgången 55 Byggsanktionsavgift för olovlig skyltning - fasadskylt "SUBWAY" på centrumanläggning