Ärende: Motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning ang skolan och pedagogiska metoder M:1/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-01-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:34

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 §317 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KF/2017-09-25 §317 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder (Rtf, 224 kB)
2017-01-27 Motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning ang skolan och pedagogiska metoder M:1/2017 Motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning ang skolan och pedagogiska metoder M:1/2017 (pdf, 150 kB)
2017-06-02 BUN § 39 Yttrande över motion från (S) gällande föräldrautbildning i skolan BUN § 39 Yttrande över motion från (S) gällande föräldrautbildning i skolan (Rtf, 140 kB)
2017-02-07 Motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning ang skolan och pedagogiska metoder M:1/2017
2017-06-02 Svar på motion av Eva Eriksson (S) gällande föräldrautbildning i skolan Svar på motion av Eva Eriksson (S) gällande föräldrautbildning i skolan (rtf, 128 kB)
2017-02-06 KF/2017-01-30 § 50 Anmälda motioner KF/2017-01-30 § 50 Anmälda motioner (Rtf, 157 kB)
2017-06-02 Yttrande över motion från (S) gällande föräldrautbildning i skolan Yttrande över motion från (S) gällande föräldrautbildning i skolan (rtf, 134 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 126 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017-06-19 § 126 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder (Rtf, 126 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 284 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KF/2017-08-28 § 284 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §317 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder
2017-06-19 Kommunstyrelsen §126 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder
2017-01-30 Kommunfullmäktige §50 Anmälda motioner
2017-08-28 Kommunfullmäktige §284 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder
2017-10-30 Kommunfullmäktige 20 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder