Ärende: Sammanträdestider 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-27
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:508

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-13 BND/2017-11-08 §138 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2018
2017-10-27 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2018

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §138 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2018