Ärende: Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen, Järva

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-12
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:100

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-12 Riskutredning, Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen inom stadsdelen Järva
2017-06-12 PM Geoteknik
2017-06-12 Miljöteknisk markundersökning
2017-06-12 Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen, Järva
2017-06-12 Inbjudan till samråd, detaljplan för del av kv Idrottsplatsen, Järva
2017-06-12 Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen, Järva
2017-06-12 PM ttrafik
2017-08-14 Svar angående detaljplan för del av kv Idrottsplatsen inom stadsdelen Järva
2017-06-12 Dagvattenutredning, detaljplan för del av kv Idrottsplatsen, Järva
2017-06-12 Dagvattenutredning, avrinningsvägar vid extrem nederbörd

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §55 Meddelanden