Ärende: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2014-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2014:423

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2014-11-27 Protokollsutdrag KF/20141125 § 194
2016-06-03 KF/2016-05-30 § 186 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-10-21 Avsägelse ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017-11-20 Avsägelse av uppdrag i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2015-11-06 Protokollsutdrag KF/2015-11-02 § 246
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 232 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-10-31 Socialdemokraternas nomineringar till mhn, Norrvatten samt käppalaförbundet
2016-11-03 KF/2016-10-31 §295 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 371 Avsägelser i miljö- och hälsoskyddsnämnden KF/2017-10-30 § 371 Avsägelser i miljö- och hälsoskyddsnämnden (Rtf, 120 kB)
2016-11-03 KF/2016-10-31 §298 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-09-28 KF/2016-09-26 § 267 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KF/2016-09-26 § 267 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden (Rtf, 183 kB)
2017-11-06 KF §372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden KF §372 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden (Rtf, 227 kB)
2015-11-06 Protokollsutdrag KF/2015-11-02 § 237
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-09-23 Moderaternas nominering till miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017-10-31 Moderaternas nominering till miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-05-23 Avsägelse av uppdrag i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-11-01 Avsägelse av ersättarplats i miljö- och hälsoskyddsnämden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-05-30 Kommunfullmäktige §186 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-08-29 Kommunfullmäktige §232 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2014-11-25 Kommunfullmäktige §194 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-2018 (KS/2014:423)
2015-11-02 Kommunfullmäktige §237 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2017-10-30 Kommunfullmäktige §371 Avsägelser i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-09-26 Kommunfullmäktige §267 Fyllnadsval i miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-10-31 Kommunfullmäktige §295 Avsägelse i miljö- och hälsoskyddsnämnden