Ärende: Miljöpris 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-16
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:31

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-16 MHN/2017-11-07 §46 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661
2017-10-17 test
2017-11-02 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §46 Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2017, Ecos 2017-1661