Ärende: Delårsbokslut per april 2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-06-01
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:578

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-06-22 Protokollsbilaga 1 BUN/2016-06-15 § 52
2016-06-22 BUN/2016-06-15 §52 Delårsrapport april 2016
2016-06-01 Förslag till beslut delårsrapport april 2016 Förslag till beslut delårsrapport april 2016 (docx, 34 kB)
2016-07-14 KF/2016-06-20 Protokollsbilaga 3 § 195 Delårsrapport per april 2016
2016-06-01 Delårsrapport april 2016 Delårsrapport april 2016 (docx, 40 kB)
2016-07-14 KF/2016-06-20 § 195 Delårsrapport per april 2016

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-06-15 Barn- och utbildningsnämnden §52 Delårsrapport april 2016